Eksamen

Om tentamen

Utlåtande eller tentamen

Du kan avsluta utbildningen som inredningsarkitekt med ett utlåtande, eller så kan du välja att göra en tentamen, där ditt tentamensprojekt bedöms av en extern examinator.

Utlåtande eller tentamen

Tentamen

Om du väljer att förbereda dig för ett prov får du ytterligare dokumentation för dina nya kvalifikationer. Tentaprojektet är en större uppgift som du har 3 månader på dig att lösa.

Du löser uppgiften hemifrån, och du kan själv bestämma när de 3 månaderna ska vara. Tentamen kontrolleras av utländska censorer. Dessa utses av praktiserande arkitekter, som är representanter för näringslivet som vanligtvis kommer att bli dina framtida arbetsgivare.

Utlåtande

Väljer du att få ett yttrande från Inredningsakademin får du detta när du har gått utbildningens 30 lektioner