Studieplan

Värt att veta

Studieplan / lektionsöversikt

De 30 lektionerna är uppdelade på tre terminer, och du kan själv fördela studietiden över en period på upp till 5 år – eller gå snabbare om du har tid och lust.

Du kan därför ta utbildningen i din egen takt, och du kan enkelt följa utbildningen samtidigt som du sköter ditt dagliga arbete. Den beräknade timförbrukningen är ca. 4 000 timmar. Du kommer därmed att vara väl rustad att arbeta professionellt med alla delar av yrket.

Utbildningen

Professionella teman som används

Läs mer om vilka professionella teman som tas upp under hela programmets 30 lektioner!

1. - 5. Lektion

1. lektion
Handskrift: standardskrift, linjeritning med penna Du lär dig att rita rätt sorts linjer och skriva standardskrift för ritningarna.

2. lektion
Ritteknik, räkneövningar i ämnesteckning och olika relevanta beräkningar ang. mått på olika rumsformer.

3. lektion
Del 1: Skriften i standardskript. Del 2: ritteknik, geometri Du upprepar övningarna från lektion 1 och 2 tillsammans med några geometriövningar.

4. lektion
Skrift, geometri. Utökade skrivövningar och geometriövningar.

5. lektion
Projektionsritning, användning av mallar. Projektionsritningar är bl.a. viktigt för att tänka rumsligt och förstå rymd och rumslig upplevelse.

11. - 15. Lektion

11. lektion

12. lektion
Färger: Om färger, deras interaktion och färgteknik

13. lektion
Bygglära, inredningsteori, ljuslära. Beräkning av luxvärden.

14. lektion
Bygglära om murverkskonstruktion Olika typer av murverk. Dekorativ användning av olika typer av murverk.

15. lektion
Bygglära, färglära, mätning med fokus på trappor och fönster.

21. - 25. Lektion

21. lektion

22. lektion
Möbellektioner: typer av möbler, inredningslektioner, perspektivritning, mätning.

23. lektion
Möbelinlärning, mätning, planering, projektering, konstruktion.

24. lektion
Bygglära om byggreglerna, utförande av målningsarbeten, projektering.

25. lektion
Arbetsbeskrivningar för snickeri och snickeri, smide, VVS, elarbeten. Inredning: förslag på möbelköp med prisuppskattningar, Möbeldesign och utförande av arbetsritningar.

6. - 10. Lektion

6. lektion
Projektritningen fortsatte på en högre svårighetsgrad.

7. lektion
Perspektivritning, mätning Perspektivritning är grundläggande eftersom den används för att förtydliga en planlösning. För det måste rätt mått användas.

8. lektion
Ritteknik: perspektivritning, mätning Lektionen om snickeridetaljer, utförande av ritningar, samt lantmäteriövningar

9. lektion
Frihandsteckning är ett måste. I många situationer kan du inte ha en dator med dig, så det är viktigt att kunna när du är hos kunden och måste skissera några idéer.

10. lektion, terminsuppgift
Ritteknik, projektionsteckning, frihandsteckning, geometri. Det tidigare granskade materialet finns samlat i uppgifterna.

16. - 20. Lektion

16. lektion
Ljuslektioner med planering av elinstallationer. Utökad perspektivritning och frihandsteckning. Enkät

17. lektion
Bygglära om ventilation. Frihandsteckning.

18. lektion
Designteori, färglära, mätning. Planera och designa ett kök.

19. lektion
Designteori, perspektivritning, lantmäteri. Ritning av stånd utifrån en planlösning.

20. lektion, 2:a terminsprov
Lätmäteri, inredning, ritteknik, ljussättning, perspektivteckning, frihandsteckning, färglära. Samling av granskat material från de tidigare lektionerna.

26. - 30. Lektion

26. lektion
Designplan och inredningsplan, utrustning och inventarieöversikt. Ritteknik.

27. lektion
Perspektivritning: Utarbetande av skissförslag till trädgårdsrum inkl. planlösning. Arbetsritningar, design, inredning.

28. lektion
Stillundervisning, frihandsritning, mätning Utarbetande av inredningsförslag. Möbler.

29. lektion
Tyst lärande fortsatte. Design Frihandsteckning. Perspektivritning, beskrivning av projekt. Inredningsförslag som beställarritning.

30. lektion 3 terminsprov
Här visar du dina kunskaper inom alla discipliner du lärt dig genom att utforma en flexibel planlösning för ett familjehem.