Studieplan

Værd at vide

Studieplan / lektionsoversigt

De 30 lektioner er opdelt i tre semestre, og du kan selv fordele studietiden over en periode på op til 5 år – eller gå hurtigere til værks, hvis du har tid og lyst.

Du kan altså tage uddannelsen i dit eget tempo, og du kan sagtens følge uddannelsen samtidig med, at du passer dit daglige arbejde. Det anslåede timeforbrug er ca. 4.000 timer. Du bliver dermed godt klædt på til at arbejde professionelt med alle dele af faget.

Uddannelsen

Faglige temaer der bliver benyttet

Lær mere om hvilke faglige temaer der bliver berørt under hele uddannelsens 30 lektioner!

1. - 5. Lektion

1. lektion
Skriftlære: standardskrift, stregtegning m. blyant Du lærer at tegne den rigtige slags streger og skrive standardskrift til tegningerne.

2. lektion
Tegneteknik, aritmetik Øvelser i fagtegning og forskellige relevante beregninger mhp. opmålinger af forskellige rumformer.

3. lektion
Del 1: Skriftlære i standardskrift. Del 2: tegneteknik, geometri Du gentager øvelserne fra lektion 1 og 2 sammen med nogle geometriøvelser.

4. lektion
Skriftlære, geometri. Udvidede skriftøvelser og geometriøvelser.

5. lektion
Projektionstegning, brug af skabeloner. Projektionstegninger er bl.a. vigtige for at tænke rumligt og forstå rum og rumoplevelse.

11. - 15. Lektion

11. lektion
Indretningslære, tegneteknik, arbejdstegninger, skraveringer Her lærer du at tegne plantegninger med tydeliggørelse af signaturer for møbler og materialer.

12. lektion
Farvelære: Om farver, deres samspil og farvelægningsteknikker

13. lektion
Bygningslære, indretningslære, belysningslære. Beregning af lux-værdier.

14. lektion
Bygningslære om muret byggeri Forskellige typer murværk. Dekorativ anvendelse af forskellige typer murværk.

15. lektion
Bygningslære, farvelære, opmåling med fokus på trapper og vinduer.

21. - 25. Lektion

21. lektion
Møbellære, perspektivtegning, opmåling, ombygning: planlægning / projektering /konstruktion, projekteringsplan, klienttegning, skitsetegning.

22. lektion
Møbellære: møbeltyper, indretningslære, perspektivtegning, opmåling.

23. lektion
Møbellære, opmåling, planlægning, projektering, konstruktion.

24. lektion
Bygningslære om bygningsreglementet, udførelse af malerarbejde, formgivning.

25. lektion
Arbejdsbeskrivelser for tømrer- og snedkerarbejde, smedearbejde, vvs-arbejde, el-arbejde. Indretningslære: forslag til møbelindkøb m. prisoverslag, Møbellære Formgivning og udførelse af arbejdstegninger.

6. - 10. Lektion

6. lektion
Projektionstegning fortsat i en højere sværhedsgrad.

7. lektion
Perspektivtegning, opmåling Perspektivtegning er grundlæggende, fordi den bruges til at tydeliggøre en plantegning. Dertil skal bruges de korrekte mål.

8. lektion
Tegneteknik: perspektivtegning, opmåling Læren om snedkerdetaljer, udførelse af tegninger, samt opmålingsøvelser

9. lektion
Frihåndstegning er et must. I mange situationer kan man ikke have computer med, så det er vigtigt at kunne, når man står hos kunden og skal skitsere nogle idéer.

10. lektion, 1. semesteropgave
Tegneteknik, projektionstegning, frihåndstegning, geometri. Det tidligere gennemgåede stof bliver opsamlet i opgaverne.

16. - 20. Lektion

16. lektion
Belysningslære med planlægning af elinstallationer. Udvidet perspektivtegning og frihåndstegning. Opmåling

17. lektion
Bygningslære om ventilation. Frihåndstegning.

18. lektion
Indretningslære, farvelære, opmåling. Planlægning og projektering af et køkken.

19. lektion
Indretningslære, perspektivtegning, opmåling. Tegning af opstalter ud fra en plantegning.

20. lektion, 2. semesterprøve
Opmåling, indretningslære, tegneteknik, belysningslære, perspektivtegning, frihåndstegning, farvelære. Opsamling af gennemgået stof fra de tidligere lektioner.

26. - 30. Lektion

26. lektion
Indretningsplan og møbleringsplan, udstyrs- og inventaroversigt. Tegneteknik.

27. lektion
Perspektivtegning: Udarbejdelse af skitseforslag til havestue incl. plantegning. Arbejdstegninger, formgivning, indretningslære.

28. lektion
Stillære, frihåndstegning, opmåling Udarbejdelse af indretningsforslag. Møbellære.

29. lektion
Stillære fortsat. Formgivning Frihåndstegning. Perspektivtegning, beskrivelse af entrepriser. Indretningsforslag som klienttegning.

30. lektion 3. semesterprøve
Her viser du dine færdigheder i alle de lærte discipliner ved at projektere en fleksibel planløsning for en familiebolig.