Temaer

Uddannelsen

Faglige temaer på uddannelsen

De i alt 30 inspirerende lektioner sikrer, at du kommer igennem alle de faglige emner, du skal være fortrolig med som indendørsarkitekt. For hver lektion får du tilsendt et grundigt undervisningsmateriale og de opgaver, du skal løse til lektionen. Skolens lærere retter og kommenterer din besvarelse individuelt, så du hele tiden bliver bedre. Du er også velkommen til at ringe til os med spørgsmål.

Uddannelsen

Faglige temaer der bliver benyttet

Lær mere om hvilke faglige temaer der bliver berørt under hele uddannelsens 30 lektioner!

Tegning

Som arkitekt skal du kunne tegne. Derfor er det et fag, der bliver taget op med mange vinkler gennem hele uddannelsen. Du lærer bl.a. at mestre skraveringer, signaturer, frihåndsskitser, arbejdstegninger og klienttegninger.

Indretningslære
Mange lektioner i studiet er dedikeret til boligindretningen med emner som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, opmåling mv. Farvelære er også en vigtig del af indretningslæren, og du lærer om farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer og meget andet.
Belysningslære

Med grundig indsigt i belysningslæren kan du skabe mirakler med det rigtige lys. Du lærer bl.a. om de lystekniske grundbegreber, kravene til god belysning, lysarmaturer og andre lyskilder.

Materialelære
Materialelære er bl.a. en del af bygningslæren. Du lærer bl.a. om de materialer, der indgår i de forskellige håndværkeres arbejdsområder. Materialelæren omfatter også tekstiler, møbelstoffer, gardiner og gulvbelægninger samt dekorative materialer som maling, lakker og tapet.
Husets installationer

Alle husets vigtige installationer som vand, kloak, afløb, el og ventilation bliver grundigt gennemgået i løbet af undervisningen.

Projektering og organisering

Som indretningsarkitekt kan du ud over indretningsopgaver blive involveret i regulære om- eller tilbygninger – af boligen eller andre lokaler. Du lærer om projektering, herunder boligplanlægning og planlægning af byggerier. Desuden lærer du gennem disciplinen byggesagsorganisering om den normale tilrettelæggelse af arbejdet ved byggerier.

Formgivning
Formgivning omhandler formopfattelse inden for alle indretningsarkitektens arbejdsområder, lige fra boligindretning til design af brugsgenstande.
Møbellære
I møbellære lærer du om kravene til forskellige møbeltyper, møbeltegninger, møbelmaterialer og møbelkonstruktioner. Emnet omfatter både privatboligens almindelige møbeltyper og møbeltyper, der er specifikke for bestemte erhverv, fx skole- og institutionsmøbler samt specielt inventar til fx restauranter, butikker og banker.
Bygningslære
Bygningslæren starter med de basale elementer i det rå hus: murværk og trækonstruktioner, bygningsmaterialer, konstruktionsprincipper samt træværk som fx vinduer, døre, gulve og paneler. Du lærer også om træets egenskaber og muligheder i forhold til møbelkonstruktion.
Bygningskrav
Myndighedernes bygningskrav og bygningsregler er også et vigtigt led i undervisningen. Områder som isolering (mod lyd, varme, kulde og fugt) behandles både ud fra de tekniske, funktionsmæssige og lovgivningsmæssige vinkler.
Køkken og bad

Køkken og bad er blandt de vigtigste rum i et moderne hjem. Derfor fylder det også i undervisningen. Du lærer fx om effektive og ergonomiske arbejdsforhold, arbejdsredskaber, indretning med hårde hvidevarer og meget mere.

Arkitekturhistorie

Som afslutning på hele uddannelsen modtager du en gennemgang af arkitekturens udvikling gennem tiderne suppleret med stillære fra oldtiden til vor tid. Den vil give dig en æstetisk ballast i de opgaver, du nu kan kaste dig ud i.

Udvikling

Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger.

Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem.