Uddannelsen

Værd at vide

Om uddannelsen

Al undervisning på uddannelsen som indretningsarkitekt foregår som professionel fjernundervisning med individuel vejledning og feedback. Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber.

Brænder du for faget?

Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber. Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet.

I løbet af uddannelsen kommer du igennem et omfattende og spændende pensum med en lang række vigtige temaer, der er afgørende for, at du kan arbejde professionelt med indretning – fra møbellære, materialelære, bygnings- og belysningslære til forståelse af bygningskrav, installationer og arkitekturhistorie.

Udvikling

Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger.

Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem.