Bliv indretningsarkitekt

indretningsarkitekt

Når du er færdiguddannet indretningsarkitekt, kan du bruge dine kompetencer som rådgiver ved indretning af private boliger og til indretning af erhvervslokaler som fx kontorer, restauranter eller butikker.

Dine evner

Få et helt sæt unikke evner som uddannet

Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet.

Gennem uddannelsen som indretningsarkitekt bliver du kvalificeret til at arbejde professionelt med indretning. Vi vil alle gerne bo smukt, hyggeligt og praktisk. Derfor bruger de fleste mennesker meget tid og mange penge på boligen – men resultatet er ikke altid lige gennemtænkt. Det, der mangler, er personen med overblikket og fagkundskaben. Det kan blive dig.

I løbet af uddannelsen kommer du igennem et omfattende og spændende pensum med en lang række vigtige temaer, der er afgørende for, at du kan arbejde professionelt med indretning – fra møbellære, materialelære, bygnings- og belysningslære til forståelse af bygningskrav, installationer og arkitekturhistorie.

Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger. Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem.

Jobmuligheder

En karriere som indretningsarkitekt

Uddannelsen kan både være vejen til at udvikle din personlige interesse eller hobby og vejen til en karriere som indretningsarkitekt. Allerede under uddannelsen vil du sikkert opleve, hvordan din egen bolig forandrer sig, og hvordan du kan tage fat med ideer og indretningsoplæg i din omgangskreds.

Selvstændig eller ansat?

Mange indretningsarkitekter slår sig ned som selvstændige – på deltid eller fuld tid. Andre bliver ansat hos virksomheder, der leverer møbler, køkkener mv., hos andre praktiserende indretningsarkitekter eller større arkitekttegnestuer. De fleste indretningsarkitekter arbejder:

  • Som selvstændige konsulenter
  • På tegnestuer i private og offentlige virksomheder
  • I køkkenforretninger eller møbelforretninger
  • I virksomheder, der indretter butikker og kontorer.