Vejleding

Fast vejleder

Vejledning og feedback

Som studerende på IndretningsAkademiet har du en fast vejleder, der hele vejen gennem uddannelsen giver dig feedback på dine opgaver og guider dig til at blive endnu bedre.

I gode hænder

Individuel vejledning og feedback

Din vejleder retter og kommenterer din besvarelse individuelt, og du får din feedback samtidig med den næste opgave, så du kan bruge kommentarerne i din udvikling. Du er også velkommen til at ringe til din vejleder, hvis du har spørgsmål til opgaverne.

Du kan følge med i din indlæring

Din faglige udvikling vil hele tiden blive evalueret gennem de kontrolspørgsmål og øvelser, der indgår i hver enkelt lektion. På den måde kan du kontrollere din egen indlæring sideløbende med, at du modtager din lærers kommentarer og feedback.

Semesterprøve

Efter hver 10 lektioner aflægger du en semesterprøve. Semesterprøven har to formål. Den giver sikkerhed for, at du har forstået og lært det stof, der er gennemgået på semesteret. Samtidig har den et læringsformål og giver dig overblik over lektionernes indhold og indbyrdes sammenhæng.