Vägledning

Permanent handledare

Vägledning och feedback

Som student på Inredningsakademin har du en fast handledare som ger dig feedback på dina uppgifter under hela kursen och guidar dig till att bli ännu bättre.

I goda händer

Individuell vägledning och feedback

Din handledare rättar och kommenterar dina svar individuellt och du får din feedback samtidigt som nästa uppgift, så att du kan använda kommentarerna i din utveckling. Du är också välkommen att ringa din handledare om du har frågor om uppdragen.

Du kan följa din inlärning

Din professionella utveckling kommer ständigt att utvärderas genom de kontrollfrågor och övningar som ingår i varje enskild lektion. På så sätt kan du kontrollera ditt eget lärande samtidigt som du får din lärares kommentarer och feedback.

Semestertest

Efter var tionde lektion gör du ett terminstest. Terminprovet har två syften. Det ger en försäkran om att du har förstått och lärt dig det material som behandlas under terminen. Samtidigt har det ett lärande syfte och ger dig en överblick över lektionernas innehåll och inbördes samband.