Teman

Utbildning

Akademiska teman på programmet

Under totalt 30 inspirerande lektioner kommer du att få gå igenom alla tekniska frågor som du ska vara bekant med som inredningsarkitekt. Inför varje lektion får du ett omfattande utbildningsmaterial och ett antal uppgifter att lösa. Skolans lärare rättar och kommenterar alla svar individuellt så att du hela tiden blir bättre. Du kan också gärna ringa till oss om du har frågor.

Utbildning

Professionella teman som används

Läs mer om vilka professionella teman som tas upp under hela programmets 30 lektioner!

Teckning

Som arkitekt måste du kunna rita. Därför är det ett ämne som behandlas från många vinklar under hela kursen. Man lär sig bl.a att bemästra kläckning, signaturer, frihandsskisser, arbetsritningar och klientritningar.

Inredningsdesign

Mange lektioner i studiet er dedikeret til boligindretningen med emner som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, opmåling mv. Farvelære er også en vigtig del af indretningslæren, og du lærer om farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer og meget andet.

Belysningsteori
Med grundlig insikt i ljusteori kan du skapa mirakel med rätt ljus. Man lär sig bl.a om de grundläggande belysningskoncepten, kraven på bra belysning, armaturer och andra ljuskällor.
Materialteori
Materialundervisning är bl.a. en del av bygglagen. Man lär sig bl.a om de material som ingår i de olika hantverkarnas arbetsområden. Till materialen hör även textilier, möbeltyger, gardiner och golvbeläggningar samt dekorativa material som färg, lack och tapeter.
Husets installationer
Husets alla viktiga installationer som vatten, avlopp, avlopp, el och ventilation ses noggrant igenom under kursen.
Projektering og organisering
Som inredare kan du förutom inredningsuppgifter vara delaktig i regelbundna om- eller tillbyggnader – av bostaden eller andra lokaler. Du lär dig om projektering, inklusive bostadsplanering och byggnadsplanering. Dessutom lär du dig genom disciplinen byggärendeorganisation om den normala organisationen av arbetet inom byggandet.
Design
Design handlar om formuppfattningen inom inredarens alla arbetsområden, från inredning till design av bruksföremål.
Möbelinlärning

I möbelstudier lär du dig om kraven på olika typer av möbler, möbelritningar, möbelmaterial och möbelkonstruktioner. Ämnet omfattar både allmänna typer av möbler i privata hem och typer av möbler som är specifika för vissa yrken, t ex skol- och institutionsmöbler samt specialmöbler för t ex restauranger, butiker och banker.

Byggnadsutbildningen
Byggnadsutbildningen börjar med råhusets grundelement: mur- och träkonstruktioner, byggmaterial, konstruktionsprinciper och träarbeten som fönster, dörrar, golv och paneler. Du lär dig också om träets egenskaper och möjligheter i förhållande till möbelkonstruktion.
Byggnadskrav
Även myndigheternas byggkrav och byggregler är en viktig del av undervisningen. Ytor som isolering (mot ljud, värme, kyla och fukt) behandlas ur både teknisk, funktionell och lagstiftningsmässig synvinkel.
Kök och bad
Kök och badrum är bland de viktigaste rummen i ett modernt hem. Därför fyller det också undervisningen. Du lär dig till exempel om effektiva och ergonomiska arbetsförhållanden, arbetsredskap, inredning med vitvaror och mycket mer.
Arkitekturhistoria
I slutet av hela utbildningen får du en översikt över arkitekturens utveckling genom tiderna, kompletterad med stillaundervisning från urminnes tider till våra dagar. Det kommer att ge dig en estetisk ballast i de uppgifter du nu kan kasta dig in i.
Utveckling

Du lär dig att projektera och organisera så att du kan vara en kompetent sparringspartner för omställningar och tillbyggnader.

Du utvecklar din förmåga att få idéer som fungerar i praktiken och att planera processen för att nå dit. Och så tränas man i att presentera idéerna så att andra kan förstå dem.